Χρονοδιάγραμμα

  • Εξασφάλιση χώρου/κτιρίου: Αγορά από το  Δήμο Αραδίππου
  • Τοποθεσία κτιρίου: Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ’, Νο 3
  • Μελέτη: Αρχιτεκτονικό Γραφείο Σωτήρης Αγαπίου & Σια Λτδ
  • Επίβλεψη: Δημοτικός Μηχανικός Δήμου Αραδίππου και Αρχιτεκτονικό Γραφείο Σωτήρης Αγαπίου & Σια Λτδ
  • Εργολάβος: Λοΐζος Λοΐζου
  • Έναρξη Εργασιών: 08/09/2011
  • Αποπεράτωση Έργου: Οκτώβριος 2012

 

 

 

 

Επικοινωνία

Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ, Νο 3
7104 Αραδίππου, Λάρνακα

T: +357 24 333604
F: +357 24 530690

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.